Plocka berättelser

Minna, kehittämispäällikkö

Viestintä- tai mediatyö

Julkaistu 11.10.2013

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Tiedotusoppi, Sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 1993

Tyypillinen työpäiväni: Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista, yhteydenpitoa, palaverejä. Ideointia, suunnittelua, mediapalvelua.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kirjoittaminen, suunnittelu ja kehittäminen, tiimityötaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Kesätyö kesätoimittajana vaikutti siihen, että päädyin viestintäalalle. 1990-luvun lamavuosina sain lehdestä kenkää ja siirryin tiedottajaksi ensin järjestöön ja sitten julkishallintoon. Työ osoittautui mielenkiintoiseksi ja mielekkääksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ihan perusaineopinnoista: valtio-opin opinnoista ymmärsin poliittisen päätöksenteon prosessit ja sosiaalipolitiikan opinnot avasivat silmät tajuamaan ihmisten arkea ja julkisten päätösten merkitystä yksilön kannalta. Jatko-opinnot ovat myös olleet antoisia.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Uudet ideat ja omat mielipiteet sekä kyky niiden ilmaisuun ovat tärkeitä. Kannattaa kehittää omaa ilmaisutaitoa.

Mera berättelser

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä läs berättelsen >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja... läs berättelsen >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa... läs berättelsen >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, ... läs berättelsen >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp... läs berättelsen >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi... läs berättelsen >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha... läs berättelsen >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras... läs berättelsen >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi... läs berättelsen >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla... läs berättelsen >

Ilona Dorji

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... läs berättelsen >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a... läs berättelsen >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht... läs berättelsen >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist... läs berättelsen >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo... läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›