Plocka berättelser

Mari, kotitalousopettaja

Opetus ja kasvatus, Oppilaitos

Julkaistu 22.11.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Kotitalous
Muut opinnot Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Peruskoulun kotitalousopettajan tehtävät

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Tuttavan kautta

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kotitaloustieteen opinnot, harjoittelut

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opintojen aikana kannattaa tehdä mahdollisimman paljon sijaisuuksia saadaaksen käsityksen siitä, mitä työ on oikeasti.

Mera berättelser

Riitta

kotiäiti

Maija

kotitalouden lehtori

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien suunnitelusta, niiden pitämisestä ja siihen liittyvistä jälkit... läs berättelsen >

Aini

oppilaanohjaus

Ohjaan oppilaita opinnoissa, valinnaisainevalinnoissa, elämäntaidoissa, jatko-opintosuunnittelussa. Ohjau... läs berättelsen >

Tupu Mentu

suunnittelijaopettaja

Toimistotyötä (esim. kurssiseuranta, yhteys tuntiopettajiin), projektien, tapahtumien ja opetuksen suunni... läs berättelsen >

Kirsi

kotitalousopettaja

Opetan peruskoulun 7-9 luokkalaisille kotitaloutta. Kasvatan heitä olemaan ihmisiksi. läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›