Plocka berättelser

Tanja, consultant

Konsultointi, Rongo Oy

Julkaistu 10.2.2014

Opiskelupaikkani Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), tietotekniikka
Muut opinnot Ohjelmistotekniikka
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen tietovarasto- ja raportointiympäristöjen ylläpidossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seuraamme asiakasympäristöjen toimintaa ja korjaamme mahdollisia virhetilanteita. Työhön sisältyy myös olemassa olevien ympäristöjen pienkehitys. Näiden ohella on mahdollista olla mukana projekteissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu, looginen ajattelu, tiimityötaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Löysin työpaikkani opiskelujen aikana ammattikorkeakoulujen kesätyömessuilta. Vajaan kahden vuoden jälkeen ja tutkinnon valmistuttua jäin kokoaikaiseksi työntekijäksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: SQL-kielen ja ohjelmoinnin kautta olen saanut hyvät valmiudet erilaisiin logiikkaa vaativiin tehtäviin ja tietokanta tehtäviin. Kaikkein eniten väitän kuitenkin saaneeni hyötyä opiskelujen ohella tekemästäni opiskelija-aktiivihommista (näistä sai myös muutaman opintopisteen). Toimin koulullamme tutorina, opiskelijayhdistyksen hallituksessa ja opiskelijakunnan hallituksessa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tietotekniikan alalla kannattaa hakea töitä hyvin eri aloilta, sillä näitä töitä löytyy jokaisesta työpaikasta. Kannattaa myös selvittää laajasti millaisia kaikkia töitä voisi tehdä, sillä en ollut kuullut alastani ennen kuin pääsin töihin alan yritykseen.

Mera berättelser

Heli

asiantuntija, projektipäällikkö

Tyypillistä päivää ei olekaan, vaan jokainen päivä on erilainen. Työskentelen hankkeessa sekä projektipää... läs berättelsen >

Petri

tietoturva-asiantuntija

Toimistolla päivän ohjelmaan kuuluu tyypillisesti palavereja liittyen projektien etenemiseen, ratkaisujen... läs berättelsen >

58344ilDvb75J

Kalle

myyntipäällikkö

Ratkaisumyynnistä yritysasiakkaille sekä markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta. Keskisuuressa firmass... läs berättelsen >

Kuli

huoltomyyjä

Heikki

projektipäällikkö

Normityöpäivä 8-16.30. Työtehtävät ovat pääasiassa sisäisiä ja asiakaspalavereita, suunnitelmien tekoa, ... läs berättelsen >

Ville

Junior software developer

Koodaan yhdessä alan mielenkiintoisimmista yrityksissä todella luovassa ilmapiirissä yhtä maamme suurimmi... läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›