Plocka berättelser

Elina, suunnittelija

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, yliopisto

Julkaistu 13.5.2014

Opiskelupaikkani Oulun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Matematiikka
Muut opinnot Fysiikka, Kemia, Tietojenkäsittelyoppi
Valmistumisvuosi 1996

Tyypillinen työpäiväni: Hoidan työssäni useita koulutukseen liittyviä tietojärjestelmiä; niiden tarkistamista, prosessien eteenpäin viemistä ja opiskelijoiden kysymyksiin vastaamista. Opiskelijoiden henkilökohtaista opiskelu- ja uraohjausta. Kokouksia. Verkkosivujen päivitystä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, toiminnan kehittäminen, ohjaustaidot ja opetustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Työpaikka aukeni yksikössäni ja olin opiskeluaikana osallistunut ko. yksikön toimintaan eli kasvona olin yksikön työntekijöille tuttu ja näyttöä oli siitä että asia kiinnosti minua. Hoksasin työpaikkailmoituksen koska olin ko. organisaatiossa täydentämässä opintojani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Laaja tutkinto antoi perspektiiviä ymmärtämään eri koulutusalojen luonnetta. Pedagogiset opinnot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa käydä ulkomaan vaihdossa jotta kielitaito karttuu ja saa muita kansainvälisyystaitoja koska korkeakoulusektorilla kansainvälisyys on tätä päivää. Opiskeluaikana tulisi olla aktiivinen yliopiston toiminnoissa eli osallistua esim. ylioppilaskunnan toimintaan tai muihin yliopiston toimielimiin jossa koulutusta kehitetään. Yleinen aktiivisuus ja uteliaisuus opintojen aikana.

Mera berättelser

Emma

hr business partner

Vastailen eri maista tulleisiin viesteihin, joissa työntekijät kysyvät milloin mitäkin vaikkapa liittyen ... läs berättelsen >

TM

software developer

Jari

Matem aineiden opettaja

RistoByYrjo

Risto

atk-matemaatikko

Antti

amk-lehtori

Työni koostuu opintojaksojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opiskelijoiden ohjauksesta. Jonkin verr... läs berättelsen >

Risto

tutkijatohtori

Työskentelin valmistumisen jälkeen vuoden vakuutusyhtiössä ja sen jälkeen siirryin tutkijaksi. Työ yksity... läs berättelsen >

Saku

matematiikan ja tietotekniikan lehtori

ulla

sivistystoimen toimialajohtaja

sähköpostien luku, viranhaltija päätösten valmistelu ja allekisjoittaminen, talouslukujen seuranta, tulev... läs berättelsen >

Mari

software engineer

Työskentelen n. 600 hengen ohjelmistotalossa. Yritys on kansainvälinen, mutta Suomen konttori on suurin j... läs berättelsen >

inkkis

matemaattisten aineiden tuntiopettaja

panu

toimitusjohtaja

Projektityöt, asiakastapaamiset, myyntityö, taloushallinto, strategiapohdinnat. läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›