Plocka berättelser

Jenni, Joustavan perusopetuksen ohjaaja

Opetus ja kasvatus, Peruskoulussa

Julkaistu 4.11.2014

Opiskelupaikkani Laurea-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Draamapedagogiikka
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjaustaidot, vuorovaikutustaidot, joustavuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Kunta ilmoitti avoimesta työpaikasta nettisivuillaan

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalialan opinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kaikista edellisistä töistä ja opinnoista on ollut hyötyä: työstä varhaiskasvatuksen parissa, työstä nuoriso-ohjaajana, sosiaaliohjaajan töistä, draamapedagogiikan opinnoista sekä kiinnostuksesta oppilaanohjausta kohtaan.

Mera berättelser

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita... läs berättelsen >

Kaisla

Mielenterveystyön kehittäjä

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k... läs berättelsen >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä... läs berättelsen >

omakuva16

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan... läs berättelsen >

Jenni

aikuiskouluttaja

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta... läs berättelsen >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok... läs berättelsen >

da544picture

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k... läs berättelsen >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v... läs berättelsen >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu... läs berättelsen >

Katriina

lastensuojelun sosiaaliohjaaja

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll... läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›