Plocka berättelser

Leena,

Johto- tai esimiestehtävät, AAC Global Oy

Julkaistu 4.3.2015

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot germaaninen filologia (kääntämisen erikoistumisala), monitieteiset kääntämisen ammattiopinnot, suomen kieli, teatteritiede, estetiikka
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyötä, asiakastapaamisia ja niiden valmistelua, markkinoinnin ja myynnin kehittämistä, resursointia ja muuta yleistä johtamistyötä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimies- ja johtamistaidot, viestintätaidot, neuvottelu- ja myyntitaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin saksan ja hollannin kääntäjänä, ja olen vähitellen edennyt mm. projektinhallintatehtävien kautta johto-, esimies- ja kehittämistehtäviin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä on ollut korkeakouluopintojen tarjoamista yleisistä viestintä- ja tiedonhankinta- ja omaksumistaidoista. Sivuaineiden kautta opiskelemistani kääntämisen ammattiopinnoista ja germaanisesta filologiasta oli suuresti hyötyä varsinkin työuran alkuvaiheessa, jolloin ne liittyivät suoraan silloisiin työtehtäviini.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Neuvoisin jokaista kehittämään viestintä- ja esiintymistaitojaan, sillä niitä tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Tehokkaasta ajankäytöstä ja nopeasta omaksumisesta on samoin hyötyä kaikille. Opintoja ei kannata rajata kovin kapeaa ammattikuvaa silmällä pitäen, sillä elämä voi viedä yllättäviin paikkoihin. Tutkintotodistus on tärkeä paperi - opintoja ei kannata jättää kesken.

Mera berättelser

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas... läs berättelsen >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis... läs berättelsen >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit... läs berättelsen >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh... läs berättelsen >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit... läs berättelsen >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j... läs berättelsen >

Iida Turpeinen

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi ... läs berättelsen >

3d90awWJoDUug

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa... läs berättelsen >

Pihla1 kuva nettiin laseilla

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn... läs berättelsen >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin ... läs berättelsen >

auli ja gamba

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja ... läs berättelsen >

y c5e54ad3

Ilpo, filosofian maisteri

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte... läs berättelsen >

cs

opettaja

Tarja Tornaeus

kustantaja

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt...
läs berättelsen >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin ... läs berättelsen >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr... läs berättelsen >

Minna K

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha... läs berättelsen >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij... läs berättelsen >

Ilpo Solala

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä... läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›