Plocka berättelser

Ari, tietohallintojohtaja

Johto- tai esimiestehtävät, Kunta

Julkaistu 7.11.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Tietojärjestelmätiede
Muut opinnot Johtaminen (CumLaude), tilastotiede(appro), filosofia(appro)
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Johtoryhmää, ohjausryhmää, toimittajatapaamisia, asiakaskäyntejä, kehityskeskustelujen pitämistä, talouden seurantaa ja ICT-kehittämisen prosesseja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: KTM / tietojärjestelmätiede

Päädyin nykyiseen työhöni: Työnantajallani tuli paikka hakuun.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Oikeastaan kaikesta. Mikään ei ole ollut turhaa. Tietojärjestelmätieteilijä sopii mielestäni erinomaisesti liiketoiminnan/substanssin ja järjestelmä ym. toimittajien välimaastoon. Kehittämistä halutaan tehdä toiminnot edellä, ei tekniikka ja tietojärjestelmätieteilijällä on erinomaiset taidot pohtia, miten erilaisin tietoteknisin keinoin substanssin toimintaa ja sen kehittämistä tuetaan.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Oppilaitoksille: mahdollistakaa ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Mielellään vielä yli tiedekuntarajojen. Lisätkää yhteistyötä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Näistä löytyy varmasti erilaisia, opiskelijoille sopivia tehtäviä, joilla osaamistaan voisi todentaa oppilaitokselle. Informaatiotieteen opiskelijoille: Jos tavoitteena on tietohallinto ja sen johtotason tehtävät, on syytä varmistaa että arkkitehtuurit, kilpailutuslainsäädäntö, taloushallinto kustannuslaskentoineen, johtaminen sekä ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja niihin liittyvät menetelmät ovat hallinnassa.

Mera berättelser

Jennifer Staehlberg 1

Jennifer

sap-konsultti

Tyypillinen työpäiväni sisältää paljon asioiden ja tehtävien järjestelemistä sekä uusien asioiden opettel... läs berättelsen >

IMG 2946

Pekka

Valtaosan työpäivästäni käytän asioiden organisointiin ja delegointiin. Tämä tapahtuu keskustellen, sähkö... läs berättelsen >

mrh

senior consultant

Paljon sähköpostien lukemista ja vastaamista, sekä eri asiantuntijoiden töiden koordinointia ja tekijöide... läs berättelsen >

Sari

yrittäjä

Myyntiä (tarjousten tekemistä, asiakaskontaktointi), projektien tai koulutuksien suunnittelu/toteutus, ha... läs berättelsen >

Katja

opiskelija

Opiskelen toista tutkintoa, en siis ole työelämässä täysipäiväisesti (tai nyt opintoja viimeistellessäni ... läs berättelsen >

Hanna

projektipäällikkö

Lukuisten eri projektien aikataulujen hallintaa, asiakaskonsultointeja joskus asiakkaan luona, joskus puh... läs berättelsen >

Mari

Päiväni koostuvat matkustamisesta, puhelinpalavereista, maiden myynnin ohjaamisesta sekä tuloksen ennusta... läs berättelsen >

Laura

team manager

Paljon palavereja, paljon sähköposteja, tiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa kommunikointia, organisoin... läs berättelsen >

Tuomo

koordinator

Jokainen työpäivä on vähän erilainen. Paljon tehtävää, palavereita ja haasteita. Jos päivät muuttuvat tyy... läs berättelsen >

Karri

Ohjelmistokehitystä laidasta laitaan: suunnittelua, toteutusta, ylläpitoa ja niin edelleen. läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›