Plocka berättelser

Otto, ohjelmistokehittäjä

Tutkimus tai tuotekehitys

Julkaistu 7.12.2015

Opiskelupaikkani Aalto-yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Informaatioverkostot
Muut opinnot Työpsykologia ja johtaminen, tietotekniikka
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Tulen töihin, luen sähköpostit ja perehdyn päivän työtehtäviin. Työ on pitkälti itseohjautuvaa, mikä tarkoittaa, että päätän usein itse, mitä töitä seuraavaksi on tehtävänä. Tämä antaa sekä vapauksia että vastuuta. Toisaalta on mukava päättää itse oma työjärjestyksensä, mutta lähtökohtaisesti olen itse vastuussa siitä, että työt tulevat tehtyä ajallaan. Työt jakaantuvat usein projekteihin, joissa töitä tehdään tietyn asiakkaan kanssa.

Aamupalaverissa käymme työkavereiden kanssa läpi projektien tilannetta, kysymme tarvittaessa apua ja mietimme mikä toimii hyvin ja mitä muutoksia työtapoihin pitäisi ehkä tehdä. Olen päivän aikana käytettävissä, mikäli vähemmän tietotekniikkaan perehtyneillä työntekijöillä on kysymyksiä projekteihin ja tekemäämme ohjelmistoon liittyen. Tietotekniset ongelmat ja eri ohjelmistojen käyttämisen tuki on onneksi muiden vastuulla.

Joskus olen mukana asiakaspalavereissa, jos osaamistani tarvitaan, mutta usein muut pystyvät keskustelemaan asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan ja me tekiikkaan perehtyneet hiomme yksityiskohdat keskenämme myöhemmin.

Koska hoidan työni järjestelemisen itse, saan myös itse päättää koska tulen töihin ja koska lähden töistä, kunhan teen vaan vaaditut 37,5 tuntia töitä viikossa. Sääntönä meillä kuitenkin on, että kello 10-15 kaikki ovat paikalla jos asiasta ei erikseen sovita. Meillä ei juurikaan tehdä etätöitä, mutta monissa saman tapaisissa työpaikoissa töitä saatetaan tehdä myös kotoa käsin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: looginen ajattelu, organisointi ja koordinointi, tietotekninen osaaminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Lähdin kesätöihin tekemään yksinkertaista tallennustyötä, jossa opin paljon erilaisista tietoteknisista järjestelmistä. Tämän kautta päädyin tekemään opintojeni ohella ylläpitäjän työtä. Olin oppinut ohjelmoinnin perusteet melko hyvin yliopistolla ja ylläpitäjän töissä pystyi monia asioita helpottamaan ohjelmoimalla itse, jos vain oli kiinnostunut. Opinkin paljon lisää ohjelmoinnista ja päätin hakea töitä ohjelmoijana. Vaihdoin työpaikkaa nykyiseen työhöni, jonne minut palkattiin vakituiseksi kun valmistuin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ohjelmoinnin perustaidot ovat olleet tietenkin hyödyllisiä. Todellisuudessa ohjelmistoprojektit ovat kuitenkin paljon sotkuisempia kuin ne ovat yksinkertaisissa kouluprojekteissa. Siksi yliopistotason opinnot, jossa on käyty läpi organisaatioiden ja yritysten toimintaa ja erilaisia työtapoja - sekä ohjelmointiprojektien että yleisesti yrityksen työn järjestämistä - ovat olleet erittäin hyödyllisiä.

Ehkä tärkeintä on kuitenkin ollut se, että yliopistossa oppi ottamaan vastuuta omista töistään ja oppimisestaan. Töissä toki jossain vaiheessa joku tulee kyselemään, jos töitä ei ole tehty, mutta hyvä työilmapiiri syntyy silloin, kun kaikki ottavat vastuuta omista töistään. Jos jotain yksittäistä asiaa ei ole koulun penkillä oppinut, sillä ei ole juurikaan väliä. Töissä oppii. Jos ei ole kuitenkaan oppinut opettelemaan uusia asioita, improvisoimaan, kehittämään työntekoa ja itseään, tulee jossain kohtaa seinä vastaan.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Yritä ehdottomasti löytää kesätöitä tai osa-aikaisia töitä alalta, josta olet kiinnostunut. Yritä kuitenkin rajoittaa työn tekemistä niin että ehdit opiskellakin. Mieti kursseilla, mitä opituista asioista saattaisi olla hyötyä töissäsi ja tylsistä opinnoista tulee siedettäviä tai jopa mielenkiintoisia.

Ensimmäiset kuukaudet missä tahansa työpaikassa ovat pelottavia, mutta kysymällä rohkeasti apua pystyy välttämään pahimmat virheet. Jos isoa riskiä ei kuitenkaan ole, kannattaa pohtia ratkaisua vähän aikaa itse.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›