Plocka berättelser

12ca7picture

Pekka, E commerce Manager

Johto- tai esimiestehtävät, Promart Oy

Julkaistu 19.1.2016

Opiskelupaikkani Turun ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Tradenomi, liiketalous
Muut opinnot Yrittäjyys ja sähköinen kauppa
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Aamulla tarkistaa sähköpostit ja asiakaskontaktit. Kehitysprojektien edistämistä, markkinoinnin miettimistä ja toteuttamista. Verkkokaupan toiminnan pyörittämistä sekä kilpailutilanteisiin reagointia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: taito soveltaa opintoja ja kokemusta erilaisiin tilanteisiin, kommunikaatiotaidot, tiedon haku- ja käsittelytaidot ja tiedon soveltamisen taidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Oma aktiivisuus Somessa, Linkedin, rekrytöinti.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Omasta yrittäjyystaustasta ja omasta mielenkiinnosta opetella uusia asioita. Ei niinkään oppilaitosten opinnoista...

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Lukekaa, verkostoitukaa, olkaa aktiivisia ja älkää epäröikö kysyä.

Mera berättelser

Anna

human resources manager

21 hengen IT-yrityksessä lähes kaikkiin yrityksen muihin toimintoihin kuin myyntiin ja itse lsskutettavaa... läs berättelsen >

Sara

markkinointisuunnittelija

Jokainen työpäiväni on erilainen, mikä tekee työstäni mielenkiintoisen. Toisinaan työpäivät kuluvat kokon... läs berättelsen >

Ville

myynti- ja projektipäällikkö

Yritysasiakkaiden kontaktointi, myyntityötä, hinnoittelua, reklamaatioiden hoito, hallinnolliset työtehtä... läs berättelsen >

Saija

projektisihteeri

Projektisihteerin työtehtävissä työnkuva on todella monipuolinen – tyypillinen työpäivä voi siis hyvin va... läs berättelsen >

Jonna

HR - Rekrytointi ja työnantajakuva

Tehtäväni on tukea rekrytoivaa esimiestä koko rekrytointi prosessin ajan, aina tarpeen määrityksestä siih... läs berättelsen >

EA

myyntineuvottelija

Asiakkaiden kontaktoimista pääasiassa puhelimitse sekä oikeanlaisten vakuutusratkaisujen tarjoamista. Tar... läs berättelsen >

lähes eläkeläinen

perintäasiantuntija

Oikeudelliset perintätoimet:
Saatavien perintä, maksusopimuksien solmiminen, ulosottoasiat, konkurssiyri...
läs berättelsen >

Tim B

digitaalisen markkinoinnin suunnittelija

Työpäivääni kuuluu verkkokaupan ylläpito, hakukoneoptimointi, verkkomainonta, sosiaalisen median päivittä... läs berättelsen >

Sara

markkinointikoordinaattori

Työpäiväni koostuu markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä pääsääntö... läs berättelsen >

Jussi

myynti-insinööri

Tyypillinen työpäivä koostuu sähköpostin päivystämisestä, kyselyihin vastaamisista, tarjousten tekemisest... läs berättelsen >

Susanna

customer relationship manager

Juttelen kansainvälisille opiskelijoille ja järjestelen heille eri harjoittelu- ja työmahdollisuuksia hei... läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›