Plocka berättelser

D, perhetyöntekijä

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 27.5.2016

Opiskelupaikkani Laurea-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK), rikosseuraamus
Muut opinnot -
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: - Perheissä tehtävä asiakastyö
- Kirjalliset tehtävät (asiakaskäyntien kirjaukset)
- Yhteistyöpalaverit (esim. koulut)
- Liikkuminen kunnan sisällä voi viedä 1-2h päivässä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kyky itsenäiseen työskentelyyn, kyky tavoittaa ihminen keskusteluyhteyteen ja saada hänen luottamuksensa, yhteistyötaidot: moniammatillisuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Pääsin nykyiseen määräaikaiseen työsuhteeseen normaalia työnhakujärjestelmää käyttäen (mol.fi). Olen valmistunut sosionomiksi joulukuussa 2013 ja reilun kahden vuoden aktiivisen työnhaun jälkeen sain nykyisen määräaikaisen perhetyöntekijän tehtävän.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: En koe, että opinnoista on ollut hyötyä itse asiakastyössä. Koen enemmänkin opintojen kasvattaneen minua ihmisenä ja opettaneen sietämään turhautumista.

Opinnäytetyöprosessi oli sen sijaan opettavainen ja hyödyllinen jatko-opintoja ajatellen. Opinnäytetyön kiitettävä arvosana takasi paikan Itä-Suomen yliopistossa julkisoikeuden maisteriopinnoissa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suuntautumisalanani oli sosionomikoulutuksessa rikosseuraamusala. Rikosseuraamusalalta ei koulutusta vastaavia tehtäviä löydy työssäkäyntialueelta eikä näköpiirissä ole, että jatkossakaan löytyisi. Lisäksi mielenkiinto ja motivaatio ko. alaa kohtaan on mennyt täysin 7,5 vankilassa vartijana työskennelleenä tiedostaen, ettei alalla ole juuri minkäänlaisia kehittymismahdollisuuksia omaa uraa ajatellen. Suosittelen ensisijaisesti yliopisto-opintoja ammattikorkeakoulun sijaan.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›