Plocka berättelser

Johanna, terveystarkastaja

Muu

Julkaistu 21.3.2020

Opiskelupaikkani Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
Muut opinnot Biotekniikka
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Tarkastusten tekeminen pääasiassa ennalta ilmoittamatta elintarvikevalvontakohteisiin, tarkastusraporttien kirjoittamista, asiakkaiden neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaslähtöisyys: kuunteleminen, hallinnollinen osaaminen, lainsäädännön soveltaminen

Päädyin nykyiseen työhöni:

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä:

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille:

Mera berättelser

Jasmin

Laatuassistentti

Tyypilliseen työpäivään kuuluu:
mm. päivä- sekä viikkomittausten teko sekä seuranta, tuotteen laadulline...
läs berättelsen >

Karlo

laatuinsinööri

Asiakasvalitusten käsittelyä, tutkimista ja raportointia; yhteistyötä T&K-projektien kanssa; oman osaamis... läs berättelsen >

Anu

urapalveluasiantuntija

Työtehtäväni ovat monipuolisia ja päivät vaihtelevia. Merkittävä osa työajastani kuluu asiakkaiden ohjaus... läs berättelsen >

Malla

laboratorioanalyytikko

Työpäivät koostuvat enimmäkseen rutiininomaisista laadunvarmistusanalyyseista. Lisäksi projektiluontoista... läs berättelsen >

Suvi Laaksonen

tekninen suunnittelija

Suunnittelen ja kalustan tuotanto- ja laboratoriotiloja, ylläpidän kattavaa GMP-dokumentaatiota tehtaan k... läs berättelsen >

Veera

harjoitteluinsinööri

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›