Vilka möjligheter ger min utbildning?

Information om utexaminerade från yrkeshögskola

De vanligaste uppgifterna

29 %

av respondenterna arbetar inom kundarbete eller med patientvård

14 %

av respondenterna arbetar inom företagsledning och/eller chefspositioner

11 %

av respondenterna arbetar inom planerings-, utvecklings- och/eller administrativa uppgifter

Utnyttjandet av studierna i arbetet

89

11

utnyttjar till en viss mån eller kontinuerligt

utnyttjar knappt alls

Relationen mellan utbildningen och arbetsuppgifternas krav

79

21

arbetsuppgifterna motsvarar utbildningen bra eller är mer krävande

arbetsuppgifterna är mindre krävande än utbildningens nivå

Tillfredsställelse med examen med tanke på karriären

81

19

nöjd

missnöjd

Information om utexaminerade från universitet

De vanligaste uppgifterna

31 %

av respondenterna arbetar inom planerings-, utvecklings- och/eller administrativa uppgifter

27 %

av respondenterna arbetar inom utbildning eller undervisning

20 %

av respondenterna arbetar inom kundarbete eller med patientvård

Utnyttjandet av studierna i arbetet

95

5

utnyttjar till en viss mån eller kontinuerligt

utnyttjar knappt alls

Relationen mellan utbildningen och arbetsuppgifternas krav

84

16

arbetsuppgifterna motsvarar utbildningen bra eller är mer krävande

arbetsuppgifterna är mindre krävande än utbildningens nivå

Tillfredsställelse med examen med tanke på karriären

85

15

nöjd

missnöjd

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›