Ammattikasvatus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kasvatustiede, ammattikasvatus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

4%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3910 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4500 €

respondenternas medianlön

5005 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

11%

2%

Yrkeshögskola

11%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

57%

32%

Kommun eller samkommun

2%

1%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

5%

9%

Universitet

9%

39%

Företag

Ammattikasvatus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›