Ammattikasvatus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kasvatustiede, ammattikasvatus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

12%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

4075 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4500 €

respondenternas medianlön

5425 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

25%

1%

Yrkeshögskola

4%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

38%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

8%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

8%

7%

Staten

4%

8%

Universitet

8%

41%

Företag

Ammattikasvatus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›