Biologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Biologi
  • Biologia
  • Fysiologia ja genetiikka
  • Kasvifysilogia ja molekyylibiologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

10%

av respondenterna var arbetslösa.

31%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2980 €

respondenternas medianlön

3300 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

3%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

41%

31%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

5%

7%

Staten

35%

8%

Universitet

11%

40%

Företag

Biologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›