Ekologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ekologia
  • Ekologia ja evoluutiobiologia
  • Ekologia ja ympäristönhoito
  • Evoluutiogenetiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

35%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2575 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2950 €

respondenternas medianlön

3125 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

10%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

34%

32%

Kommun eller samkommun

3%

1%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

10%

7%

Staten

22%

9%

Universitet

18%

39%

Företag

Ekologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›