Eksegetiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Eksegetiikka
  • Gammaltestamentlig exegetik
  • Uuden testamentin eksegetiikka
  • Vanhan testamentin eksegetiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

18%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2649 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2825 €

respondenternas medianlön

3061 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

1%

Yrkeshögskola

33%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

10%

31%

Kommun eller samkommun

25%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

17%

8%

Universitet

8%

40%

Företag

Eksegetiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›