Eksegetiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Eksegetiikka
  • Gammaltestamentlig exegetik
  • Uuden testamentin eksegetiikka
  • Vanhan testamentin eksegetiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

24%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3100 €

respondenternas medianlön

3300 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Yrkeshögskola

42%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

11%

31%

Kommun eller samkommun

18%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

14%

8%

Universitet

8%

41%

Företag

Eksegetiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›