Eksegetiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Eksegetiikka
  • Gammaltestamentlig exegetik
  • Uuden testamentin eksegetiikka
  • Vanhan testamentin eksegetiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

17%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2713 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2943 €

respondenternas medianlön

3100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

2%

Yrkeshögskola

30%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

7%

32%

Kommun eller samkommun

28%

1%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

15%

9%

Universitet

13%

39%

Företag

Eksegetiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›