Eläintiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ekologinen eläintiede
  • Eläinekologia
  • Eläinfysiologia
  • Eläintiede
  • Fysiologia
  • Fysiologinen eläintiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

34%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2753 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3150 €

respondenternas medianlön

3535 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Yrkeshögskola

6%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

24%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

7%

Staten

35%

8%

Universitet

22%

41%

Företag

Eläintiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›