Filosofia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Filosofi
  • Filosofia
  • Käytännöllinen filosofia
  • Oikeusfilosofia
  • Teoreettinen filosofia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

10%

av respondenterna var arbetslösa.

22%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2350 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3000 €

respondenternas medianlön

4000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

13%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

17%

31%

Kommun eller samkommun

6%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

12%

7%

Staten

26%

8%

Universitet

22%

41%

Företag

Filosofia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›