Folkloristiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Folkloristiikka
  • Nordisk folkloristik
  • Perinteentutkimus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

13%

av respondenterna var arbetslösa.

19%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2150 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2300 €

respondenternas medianlön

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

2%

Yrkeshögskola

26%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

29%

32%

Kommun eller samkommun

0%

1%

Annan

5%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

10%

7%

Staten

19%

9%

Universitet

7%

39%

Företag

Folkloristiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›