Fonetiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Fonetiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

13%

av respondenterna var arbetslösa.

25%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

6%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

8%

2%

Yrkeshögskola

15%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

15%

32%

Kommun eller samkommun

0%

1%

Annan

8%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

8%

7%

Staten

31%

9%

Universitet

15%

39%

Företag

Fonetiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›