Geologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Geologi och mineralogi
  • Geologia
  • Geologia ja mineralogia
  • Geologia ja paleontologia
  • Maaperägeologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

16%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3300 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3550 €

respondenternas medianlön

3750 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

2%

Yrkeshögskola

2%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

5%

32%

Kommun eller samkommun

5%

1%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

15%

7%

Staten

14%

9%

Universitet

59%

39%

Företag

Geologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›