Geologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Geologi
  • Geologi och mineralogi
  • Geologia
  • Geologia ja mineralogia
  • Maaperägeologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

14%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3600 €

respondenternas medianlön

4050 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Yrkeshögskola

2%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

5%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

16%

7%

Staten

12%

8%

Universitet

60%

41%

Företag

Geologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›