Hoitotiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Hoitotiede
  • Radiografia
  • Vårdvetenskap
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

9%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3985 €

respondenternas medianlön

4400 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

15%

1%

Yrkeshögskola

5%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

59%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

3%

8%

Universitet

11%

41%

Företag

Hoitotiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›