Kansantaloustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kansantaloustiede
  • Kansantaloustiede (kauppatieteen ala)
  • Nationalekonomi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

10%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4120 €

respondenternas medianlön

5020 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

5%

32%

Kommun eller samkommun

2%

1%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

17%

7%

Staten

6%

9%

Universitet

59%

39%

Företag

Kansantaloustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›