Kansantaloustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kansantaloustiede
  • Kansantaloustiede (kauppatieteen ala)
  • Nationalekonomi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

7%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

4010 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4500 €

respondenternas medianlön

6000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

6%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

17%

7%

Staten

9%

8%

Universitet

59%

41%

Företag

Kansantaloustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›