Kansatiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Etnologia
  • Kansatiede
  • Kulttuurintutkimus
  • Nordisk etnologi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

27%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2490 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2650 €

respondenternas medianlön

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

1%

Yrkeshögskola

20%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

24%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

8%

7%

Staten

11%

8%

Universitet

25%

41%

Företag

Kansatiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›