Kansatiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Etnologia
  • Kansatiede
  • Kulttuurintutkimus
  • Nordisk etnologi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

8%

av respondenterna var arbetslösa.

23%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2400 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2768 €

respondenternas medianlön

3350 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

2%

Yrkeshögskola

27%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

20%

32%

Kommun eller samkommun

8%

1%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

7%

Staten

12%

9%

Universitet

24%

39%

Företag

Kansatiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›