Käsityö: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Käsityökasvatus
  • Käsityökasvatus, OKL
  • Käsityömuotoilu
  • Käsityötiede
  • Käsityötiede, käsityömuotoilu
  • Käsityötiede, tekstiilityö
  • Kasvatustiede (käsityöopettajan koulutus)
  • Kasvatustiede, KTL
  • Slöjdpedagogik
  • Tekstiilityö, käsityönopettajien koulutus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

23%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3100 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

7%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

79%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

1%

7%

Staten

2%

8%

Universitet

7%

41%

Företag

Käsityö

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›