Limnologia ja hydrobiologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Hydrobiologia
  • Limnologia
  • Limnologia ja hydrobiologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

10%

av respondenterna var arbetslösa.

24%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2840 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3186 €

respondenternas medianlön

3434 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

11%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

29%

32%

Kommun eller samkommun

6%

1%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

17%

7%

Staten

23%

9%

Universitet

14%

39%

Företag

Limnologia ja hydrobiologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›