Maantiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Maantiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

30%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3300 €

respondenternas medianlön

3604 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

10%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

34%

31%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

15%

7%

Staten

12%

8%

Universitet

23%

41%

Företag

Maantiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›