Maantiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Maantiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

31%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3100 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

38%

32%

Kommun eller samkommun

4%

1%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

12%

7%

Staten

15%

9%

Universitet

19%

39%

Företag

Maantiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›