Metsätieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • European Forestry
  • Metsäekologia
  • Metsäekonomia
  • Metsäekonomia ja markkinointi
  • Metsäsuunnittelu ja -ekonomia
  • Metsätiede
  • Metsävaratiede ja -teknologia
  • Metsäympäristön hoito ja suojelu
  • Metsien ekologia ja käyttö
  • Puumarkkinatiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

21%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3025 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3800 €

respondenternas medianlön

4238 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

10%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

6%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

10%

7%

Staten

11%

8%

Universitet

56%

41%

Företag

Metsätieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›