Perinnöllisyystiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Genetiikka
  • Perinnöllisyystiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

6%

av respondenterna var arbetslösa.

52%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2682 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3350 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

5%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

19%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

43%

8%

Universitet

26%

40%

Företag

Perinnöllisyystiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›