Prosessitekniikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Prosessitekniikka
  • Prosessitekniikka (yliopisto)
  • Reglerteknik
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3538 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3982 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

1%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

87%

40%

Företag

Prosessitekniikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›