Ruotsin kieli: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Nordiska språk
 • Pohjoismainen filologia
 • Pohjoismaiset kielet
 • Pohjoismaiset kielet (ruotsi äidinkielenä)
 • Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
 • Pohjoismaiset kielet, äidinkielen linja
 • Pohjoismaiset kielet, toisen kotimaisen kielen linja
 • Ruotsin kieli
 • Svenska
 • Svenska som modersmålet
 • Svenska språket
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2018

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

26%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2730 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3000 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Yrkeshögskola

5%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

58%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

7%

Staten

10%

8%

Universitet

18%

40%

Företag

Ruotsin kieli

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›