Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto
  • Sosiaalihallintotiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

6%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4178 €

respondenternas medianlön

4550 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

1%

Yrkeshögskola

10%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

45%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

6%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

14%

7%

Staten

2%

8%

Universitet

16%

41%

Företag

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›