Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto
  • Sosiaalihallintotiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

3%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3450 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3800 €

respondenternas medianlön

4450 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

2%

Yrkeshögskola

11%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

57%

32%

Kommun eller samkommun

4%

1%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

4%

9%

Universitet

11%

39%

Företag

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›