Sosiaalipolitiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • MDP in Institutions and Social Mechanisms
  • Socialpolitik
  • Sosiaalipolitiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

22%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3411 €

respondenternas medianlön

3900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

17%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

25%

31%

Kommun eller samkommun

5%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

19%

7%

Staten

8%

8%

Universitet

22%

41%

Företag

Sosiaalipolitiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›