Sosiaalipolitiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • MDP in Institutions and Social Mechanisms
  • Socialpolitik
  • Sosiaalipolitiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

22%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2996 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3400 €

respondenternas medianlön

3900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

2%

Yrkeshögskola

25%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

29%

32%

Kommun eller samkommun

1%

1%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

13%

7%

Staten

13%

9%

Universitet

18%

39%

Företag

Sosiaalipolitiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›