Sosiologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Sociologi
  • Sociology and cultural studies
  • Sosiologia
  • Sosiologia, Cultural Diversity
  • Sosiologia, sosiaaligerontologian linja
  • Taloussosiologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

27%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3110 €

respondenternas medianlön

3613 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

2%

Yrkeshögskola

19%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

18%

32%

Kommun eller samkommun

3%

1%

Annan

1%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

15%

7%

Staten

16%

9%

Universitet

25%

39%

Företag

Sosiologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›