Terveystaloustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Terveystaloustiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

22%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

11%

1%

Yrkeshögskola

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

33%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

6%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

7%

Staten

11%

8%

Universitet

33%

41%

Företag

Terveystaloustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›