Valtio-oppi: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Statskunskap
  • Statskunskap med masskommunikation
  • Valtio-oppi
  • Yleinen valtio-oppi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

24%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3900 €

respondenternas medianlön

4600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

14%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

12%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

29%

7%

Staten

9%

8%

Universitet

32%

41%

Företag

Valtio-oppi

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›