Viestintä: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Intercultural Studies in Communication and Administration
 • Journalistiikka
 • Kulttuurienvälinen viestintä
 • Mediakulttuuri
 • Mediakulttuuri ja viestintä
 • Puheoppi
 • Puheviestintä
 • Suomen kieli ja viestintä
 • Talouselämän viestintä
 • Tiedeviestintä
 • Tiedotusoppi
 • Viestintä
 • Viestintä (yliopisto)
 • Viestintätieteet
 • Yhteisöviestintä
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

15%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

5%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3500 €

respondenternas medianlön

4100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

2%

Yrkeshögskola

13%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

8%

32%

Kommun eller samkommun

2%

1%

Annan

5%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

7%

9%

Universitet

56%

39%

Företag

Viestintä

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›