Yritysjuridiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Handelsrätt
  • Handelsrätt (Yritysjuridiikka)
  • Sjörätt
  • Talousoikeus
  • Yritysjuridiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

7%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3450 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4200 €

respondenternas medianlön

5000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

2%

Yrkeshögskola

2%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

6%

32%

Kommun eller samkommun

0%

1%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

13%

7%

Staten

5%

9%

Universitet

71%

39%

Företag

Yritysjuridiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›