Bioanalyytikko (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Bioanalyytikko (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

14%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

2%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

61%

30%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

2%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

5%

Staten

5%

1%

Universitet

23%

50%

Företag

Bioanalyytikko (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›