Hortonomi (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Hortonomi (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

13%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

6%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2300 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2700 €

respondenternas medianlön

3200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

5%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

27%

30%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

5%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

1%

5%

Staten

2%

1%

Universitet

59%

50%

Företag

Hortonomi (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›