Johtaminen ja organisaatiot: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Entreprenörskap och företagsledning
  • Företagets organisation och ledning
  • Företagsledning och organisation
  • Johtaminen
  • Johtaminen ja organisaatiot
  • Johtaminen ja organisointi
  • Liiketaloustiede, johtaminen ja organisointi
  • Pk-yritysten johtaminen
  • Yrityksen hallinto
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4500 €

respondenternas medianlön

5400 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

2%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

8%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

6%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

4%

7%

Staten

4%

8%

Universitet

73%

41%

Företag

Johtaminen ja organisaatiot

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›