Akvaattiset tieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Akvaattiset tieteet
  • Kalabiologia ja kalatalous
  • Kalataloustiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

8%

av respondenterna var arbetslösa.

38%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

18%

32%

Kommun eller samkommun

18%

1%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

18%

7%

Staten

18%

9%

Universitet

18%

39%

Företag

Akvaattiset tieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›