Graafinen suunnittelu: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Graafinen suunnittelu
  • Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (Taiteen maisteri)
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

7%

av respondenterna var arbetslösa.

4%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

20%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3355 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3950 €

respondenternas medianlön

4375 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

1%

Yrkeshögskola

7%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

2%

31%

Kommun eller samkommun

14%

2%

Annan

16%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

2%

8%

Universitet

51%

41%

Företag

Graafinen suunnittelu

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›