Graafinen suunnittelu: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Graafinen suunnittelu
  • Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (Taiteen maisteri)
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

11%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

21%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3100 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

6%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

6%

32%

Kommun eller samkommun

28%

1%

Annan

17%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

7%

Staten

0%

9%

Universitet

39%

39%

Företag

Graafinen suunnittelu

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›