Kuvataide: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kuvanveiston koulutusohjelma
  • Kuvanveiston koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Kuvataide
  • Maalaustaide
  • Maalaustaiteen koulutusohjelma
  • Maalaustaiteen koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Taidegrafiikan koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Tila-aikataiteiden koulutusohjelma
  • Tila-aikataiteiden koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Ympäristötaide
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2010–2017

Data om utexaminerades sysselsättning

13%

av respondenterna var arbetslösa.

4%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

26%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

2%

Yrkeshögskola

10%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

19%

32%

Kommun eller samkommun

33%

1%

Annan

33%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

7%

Staten

0%

9%

Universitet

5%

39%

Företag

Kuvataide

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›