Kuvataide: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kuvanveiston koulutusohjelma
  • Kuvanveiston koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Kuvataide
  • Maalaustaiteen koulutusohjelma
  • Maalaustaiteen koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Taidegrafiikan koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Tila-aikataiteiden koulutusohjelma
  • Tila-aikataiteiden koulutusohjelma (Kuvataiteen maisteri)
  • Ympäristötaide
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

13%

av respondenterna var arbetslösa.

6%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

21%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

1700 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2200 €

respondenternas medianlön

2850 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

19%

31%

Kommun eller samkommun

24%

2%

Annan

31%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

7%

8%

Universitet

9%

41%

Företag

Kuvataide

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›