Kuvataidekasvatus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kuvataidekasvatus
  • Kuvataiteiden maisteriohjelma
  • Master's Degree Programme in Creative Business Management
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

6%

av respondenterna var arbetslösa.

18%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3200 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Yrkeshögskola

10%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

70%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

1%

7%

Staten

4%

8%

Universitet

10%

41%

Företag

Kuvataidekasvatus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›