Näyttelijäntyö: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Dramaturgian koulutusohjelma
  • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma
  • Näyttelijäntyö
  • Pohjoismainen näyttelijäntyön maisteriohjelma (NorMa)
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

17%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

5%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2498 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2905 €

respondenternas medianlön

3050 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Yrkeshögskola

2%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

24%

31%

Kommun eller samkommun

10%

2%

Annan

10%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

0%

8%

Universitet

48%

41%

Företag

Näyttelijäntyö

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›