Teollinen muotoilu: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Teollinen muotoilu
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

11%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

12%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3040 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3625 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

1%

Yrkeshögskola

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

3%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

12%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

1%

7%

Staten

7%

8%

Universitet

70%

41%

Företag

Teollinen muotoilu

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›