Teatteritaide: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Dramaturgian koulutusohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Ohjauksen koulutusohjelma
  • Ohjauksen koulutusohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Teatteriopettajan maisteriohjelma
  • Teatteriopettajan maisteriohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
  • Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma
  • Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma (Teatteritaiteen maisteri)
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

6%

av respondenterna var arbetslösa.

12%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

12%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2700 €

respondenternas medianlön

2900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

5%

1%

Yrkeshögskola

27%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

16%

31%

Kommun eller samkommun

9%

2%

Annan

14%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

7%

Staten

5%

8%

Universitet

23%

41%

Företag

Teatteritaide

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›