Maataloustieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Agroteknologia
  • Kasvintuotannon biologia
  • Kasvintuotantotieteet
  • Kotieläintiede
  • Maaperä- ja ympäristötiede
  • Maatalous- ja ympäristöteknologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

21%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

10%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2963 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3384 €

respondenternas medianlön

4038 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

4%

1%

Yrkeshögskola

14%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

31%

Kommun eller samkommun

5%

2%

Annan

12%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

14%

7%

Staten

13%

8%

Universitet

34%

41%

Företag

Maataloustieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›