Soveltavat taloustieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Elintarvike-ekonomia
  • Kuluttajaekonomia
  • Maatalousekonomia
  • Markkinointi (maatalous-metsätieteellinen)
  • Ympäristöekonomia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2012–2020

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

11%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

8%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3420 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4100 €

respondenternas medianlön

5000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Yrkeshögskola

7%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

9%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

9%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

12%

7%

Staten

4%

8%

Universitet

56%

41%

Företag

Soveltavat taloustieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›